Qaysi kasb egasi bo`lmoqchisiz?

Hisobchi
Tarjimon
Injener
Yurist
Shifokor
O`qituvchi
           
MAKTABDAN MAXSUS TAKLIF
8-MAKTAB IJTIMOIY-GUMANITAR VA ANIQ FANLAR BO'YICHA CHUQURLASHTIRILGAN SINFLARGA O'QISHGA TAKLIF ETADI
DSC_0302

batafsil

Kechadan o`rgan, bugun yasha, ertaga ishon. Eng asosiysi ilm o`rganishdan to`xtama.

 

Bugun %d %M
%h:%m
Главная \ O'QUV JARAYONI \ DARS JADVALI \ 2-SMENA BOSHLANG'ICH SINFLAR

2-SMENA BOSHLANG'ICH SINFLAR

 

Hafta

kunlari

Dars soati

2 «A» sinf

II - smеna

2-«B» sinf

II – smеna

Dushanba

1

Ona  tili

Ingliz  tili

2

Matematika

Matematika

3

O’qish

O’qish

4

5

6

1230 -1255         T A R B I YA V IY     S O A T 

Sеshansba

1

Ona tili

O’qish

2

Rus tili

Matematika

3

Matematika

Ona tili

4

5

6

Chorshanba

1

Matematika

Rus  tili

2

O’qish

Odobnoma

3

Odobnoma

Matematika/musiqa

4

Ingliz tili

Ona tili

5

 

 

 

Payshanba

1

Ona  tili

Matematika

2

Matematika 

Rus  tili

3

Tabiat

O’qish

4

Rus  tili

5

6

Juma

1

Mqatematika 

Tabiat

2

O’qish 

Matematika

3

Rasm

Jismoniy  tarbiya

4

Jismoniy   tarbiya

Ona tili

5

6

 

Shanba

1

Jismoniy  tarbiya

O’qish

2

O’qish 

 Jismoniy  tarbiya

3

Mehnat 

Ona  tili

4

Ona   tili

  Rasm

 

Mehnat

Sinf rahbari

Mamirova  D

Rajabova  Sh     

Kabinеt

57

13

 

Hafta

kunlari

Dars soati

2 «E» sinf

II - smеna

2-«F» sinf

II - smеna

Dushanba

1

Matematika 

O’qish

2

Ona  tili

Matematika

3

O’qish 

Ona  tili

4

5

6

1230 -1255         T A R B I YA V IY     S O A T 

Sеshansba

1

Ona  tili

Ingliz  tili

2

Matematika 

Ona   tili 

3

O’qish

O’qish

4

5

6

Chorshanba

1

Ona  tili

Odobnoma

2

Matematika/ musiqa

Rus  tili

3

Jismoniy  tarbiya

Matematika

4

Odobnoma

5

Rus  tili

 

 

 

Payshanba

1

Ingliz  tili 

Rus  tili

2

Matematika

Ona  tili

3

O’qish 

Matematika

4

Ona  tili 

Mehnat

5

6

Juma

1

O’qish

Jismoniy  tarbiya

2

Matematika 

O’qish

3

Rus  tili

Tabiat

4

Matematika

5

Rasm

6

 

Shanba

1

Rasm

O’qish

2

Mehnat

Ona  tili

3

Jismoniy   tarbiya

Matematika/ musiqa

4

Tabiat

Jismoniy  tarbiya

Sinf rahbari

Ortiqova  S

Ibodova  D

Kabinеt

9

7

 
 

Hafta

kunlari

Dars soati

2 «G» sinf

II - smеna

3-«A» sinf

II - smеna

Dushanba

1

Ona  tili

Rus tili

2

O’qish

Matematika

3

Matematika 

Ona  tili

4

O’qish

5

6

1230 -1255         T A R B I YA V IY     S O A T 

Sеshansba

1

Ona  tili

Ona  tili

2

Ingliz  tili

Matematika

3

Matematika 

O’qish

4

Mehnat

5

6

Chorshanba

1

O’qish

Rus  tili

2

Ona  tili

Matematika

3

Rus  tili

Ona  tili

4

Matematika/musiqa

O’qish

5

Odobnoma

 

 

 

Payshanba

1

Ona  tili

Matematika

2

Matematika

Jismoniy tarbiya

3

Rus  tili

Ona  tili

4

Jismoniy  tarbiya

O’qish

5

6

Juma

1

Matematika

Odobnoma

2

Jismoniy tarbiya

Matematika

3

Ona  tili

Ona tili

4

Musiqa

5

O’qish

6

 

Shanba

1

O’qish

Tabiat

2

Mehnat

Jismoniy  tarbiya

3

Tabiat

Rasm

4

Rasm

Sinf rahbari

Xoliqova  M

Islomova  A

Kabinеt

11

8

 
 

Hafta

kunlari

Dars soati

3 «B» sinf

II - smеna

3-«G» sinf

II - smеna

Dushanba

1

Matematika

Matematika

2

Rus  tili

Ona  tili

3

Ona  tili

Rus  tili

4

O’qish

O’qish

5

6

1230 -1255         T A R B I YA V IY     S O A T 

Sеshansba

1

Matematika

Ona  tili

2

Rasm

Matematika

3

Ona  tili

Jismoniy  tarbiya

4

Mehnat

O’qish

5

Mehnat

6

Chorshanba

1

Matematika

Ona  tili

2

Rus  tili

Matematika

3

ona  tili

Rus   tili

4

o’qish

O’qish

5

 

 

 

Payshanba

1

Matematika

Matematika

2

musiqa

Tabiat

3

Jismoniy  tarbiya

Ona  tili

4

o’qish

O’qish

5

6

Juma

1

Matematika

Matematika

2

Odobnoma 

Musiqa

3

O’qish

Jismoniy  tarbiya

4

Ona  tili

Odobnoma

5

6

 

Shanba

1

O’qish

o’qish

2

Ona  tili

Rasm

3

Jismoniy  tarbiya

Ona  tili

4

Tabiat

Sinf rahbari

Rahimova  Sh

Qodirova  T

Kabinеt

17

12

 

Hafta

kunlari

Dars soati

3 «D» sinf

II - smеna

3-«E» sinf

II - smеna

Dushanba

1

Ona tili

Ona  tili

2

Matematika

Matematika

3

O’qish

O’qish

4

Tabiat

Rus  tili

5

Rus  tili

6

1230 -1255         T A R B I YA V IY     S O A T 

Sеshansba

1

Matematika

Mehnat

2

Ona  tili

Matematika

3

Mehnat

Ona  tili

4

O’qish

O’qish

5

6

Chorshanba

1

Matematika

Tabiat

2

Jismoniy  tarbiya

Matematika

3

Ona  tili

Ona  tili

4

Rus  tili

O’qish

5

Rus  tili

 

 

 

Payshanba

1

Matematika

Odobnoma

2

Jismoniy  tarbiya

O’qish

3

Ona  tili

Matematika

4

O’qish 

Jismoniy  tarbiya

5

6

Juma

1

Musiqa

Ona  tili  

2

Matematika

Matematika

3

Odobnoma

Musiqa

4

  O’qish

Rasm

5

Rasm

6

 

Shanba

1

O’qish

Jismoniy  tarbiya

2

Ona  tili

O’qish

3

Ona  tili

4

 

Sinf rahbari

Obloqulova  f

Qodirova   D

Kabinеt

1

57

 
 

Hafta

kunlari

Dars soati

3 «F» sinf

II - smеna

4-«A» sinf

II - smеna

Dushanba

1

Ona tili

Matematika

2

Matematika

Ona  tili

3

O’qish

Mehnat

4

Mehnat 

O’qish  

5

6

1230 -1255         T A R B I YA V IY     S O A T 

Sеshansba

1

Ona  tili

Rus  tili

2

Matematika

Matematika

3

Rus  tili

Ona  tili

4

O’qish

O’qish

5

6

Chorshanba

1

Matematika

Ona  tili  

2

Ona  tili  

Matematika

3

O’qish  

Jismoniy  tabiya  

4

Jismoniy  tarbiya  

O’qish

5

 

 

 

Payshanba

1

Matematika

Matematika

2

Ona  tili  

Odobnoma

3

Jismoniy  tarbiya  

Musiqa

4

Odobnoma

Ona  tili

5

6

Juma

1

Ona  tili

Rus  tili

2

Rus  tili

O’qish

3

Matematika

Matematika

4

O’qish

Ona  tili

5

6

 

Shanba

1

O’qish

Rasm

2

Tabiat  

 Jismoniy tarbiya  

3

Rasm

O’qish  

4

Musiqa

Rasm

Sinf rahbari

Rajabova  Q  

Suyunova G  

Kabinеt

55

59

 
 

Hafta

kunlari

Dars soati

4 «E» sinf

II - smеna

4-«H» sinf

II - smеna

Dushanba

1

Matematika

Mehnat

2

Rus  tili

Matematika

3

Ona  tili

O’qish

4

Jismoniy  tarbiya

Rus  tili

5

Mehnat

Jismoniy tarbiya

6

1230 -1255         T A R B I YA V IY     S O A T 

Sеshansba

1

Matematika

Ona  tili

2

Ona  tili

Matematika

3

O’qish

O’qish

4

Tabiat

5

6

Chorshanba

1

Ona  tili

Ona  tili

2

Matematika

Odobnoma

3

O’qish

Matematika

4

Odobnoma

O’qish

5

 

 

 

Payshanba

1

Matematika

Rus  tili

2

Rus  tili

Matematika

3

Jismoniy tarbiya

Ona tili

4

O’qish

Jismoniy  tarbiya

5

Ona tili

O’qish

6

Juma

1

Matematika

Ona  tili

2

Ona tili

Matematika

3

O’qish

O’qish

4

Tabiat

5

6

 

Shanba

1

Musiqa

Ona  tili

2

O’qish

Rasm

3

Rasm

Musiqa

4

 

Sinf rahbari

Nushbaqova  K

Asadova  R

Kabinеt

2

52

 

Hafta

kunlari

Dars soati

4 «F» sinf

II - smеna

Dushanba

1

Matematika

2

Mehnat

3

Rus  tili

4

Ona  tili

5

O’qish

6

1230 -1255         T A R B I YA V IY     S O A T 

Sеshansba

1

Ona  tili

2

Matematika

3

O’qish

4

Jismoniy  tarbiya

5

6

Chorshanba

1

Odobnoma

2

Matematika

3

On  tili

4

O’qish

5

 

 

Payshanba

1

Matematika

2

Ona  tili

3

Rus  tili

4

O’qish

5

6

Juma

1

O’qish

2

Matematika

3

Rasm

4

Ona  tili

5

6

 

Shanba

1

Tabiat

2

Musiqa

3

Jismoniy  tarbiya

4

 

Sinf rahbari

Jiyanova M

Kabinеt

10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maktab yangiliklari
16.10.2019
20191011_184432
16.10.2019
IMG_20191012_101329_794
16.10.2019
IMG_20191014_150259_650
15.10.2019

IMG_6596